Expertsessies

De verschillende privacy-thema's vertaald naar de praktijk van HR
Volg de sessie van uw keuze.

Expertsessie

2.1 Camera's en privacy


Camera’s op de werkplek zijn onder een aantal omstandigheden toegestaan. Maar zij zijn echter wel gebonden aan de privacywetgeving. Bij de planning rond het plaatsen van camera’s moet zelfs de OR betrokken worden.

Hoe ga je hiermee om en wat mag wel en wat mag niet? Manouk zal samen met u een praktisch stappenplan voor cameratoezicht maken.

Mr. drs. Manouk Milbou – De Voort Advocaten

Expertsessie

2.2 Privacy van de zieke werknemer: wat mag en wat niet?

In 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de regels over de verwerking van persoonsgegevens van zieke medewerkers aangescherpt. Onder de AVG, die per 25 mei 2018 van kracht is, is dat nog wat verder aangescherpt. Er zijn regels opgesteld voor wat je wel en niet mag vragen aan een zieke werknemer. En welke gegevens je wel en niet mag verwerken. Het komt erop neer dat je als werkgever nog maar weinig mag vragen. Werkgevers en arbodienstverleners die gegevens niet op de juiste manier verwerken, riskeren hoge boetes die kunnen oplopen tot maar liefst € 20.000.000 of 4% van de wereldwijde omzet.

Een HRM’er die de regels kent, kan de organisatie dus geld besparen. We laten u duidelijk zien wat de stand van zaken is, wat u wel en juist niet moet doen.

Mr. Pascal Willems - advocaat en eigenaar van WVO Advocaten

Expertsessie

2.3 De Functionaris voor de gegevensbescherming

In deze sessie gaan we in op de taken en bevoegdheden van de Functionaris voor de gegevensbescherming.

- Wat doet de functionaris en wat is zijn meerwaarde?
- Wanneer is de instelling van een functionaris eigenlijk verplicht?

Expertsessie

2.4 Privacy bij het wervingsproces

Wanneer een onderneming meer dan 50 werknemers in dienst heeft, is de werkgever (de bestuurder) verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Deze ondernemingsraad komt verschillende rechten toe, zoals het overlegrecht, initiatiefrecht, adviesrecht en instemmingsrecht.

Tijdens advies- of instemmingstrajecten dient het privacy-aspect voldoende ter sprake te komen. Bovendien heeft een ondernemingsraad een instemmingsrecht voor een regeling die gaat over het verwerken van of de bescherming van de persoonsgegevens van de werknemers en voor een regeling over of het inzetten van voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van werknemers. Maar hoe krijgen deze rechten in de praktijk vorm? Wanneer en hoe móet de ondernemingsraad betrokken worden?

mr. drs. Stefan Jansen - advocaat Arbeidsrecht en Medezeggenschapsrecht bij De Voort Advocaten Mediators

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.