Expertsessies

De verschillende privacy-thema's vertaald naar de praktijk van HR
Volg de sessie van uw keuze.

Expertsessies

1.1 Controle van werknemers (van camera’s tot social media)


Mag ik in kaart brengen of werknemers productief zijn? En als een werknemer ziek is, mag ik zijn email dan lezen, om er voor te zorgen dat het werk doorgaat?

In deze sessie gaan we in op de controle van werknemers. Er zijn verschillende vormen van controle, zoals digitale controle in email of op social media, maar ook de inzet van ‘mystery guests’ of een kluisjescontrole valt hieronder.
Wij bespreken de do and dont’s.

Mr. drs. Manouk Milbou – De Voort Advocaten

Expertsessies

1.2 Het (digitale) verzuimdossier: wat mag en wat niet?

In 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de regels over de verwerking van persoonsgegevens van zieke medewerkers aangescherpt. Er zijn regels opgesteld voor wat je wel en niet mag vragen aan een zieke werknemer. En welke gegevens je wel en niet mag verwerken. Het komt erop neer dat je als werkgever nog maar weinig mag vragen. Werkgevers en arbodienstverleners die gegevens niet op de juiste manier verwerken, riskeren hoge boetes die kunnen oplopen tot maar liefst € 820.000,00.

Een HRM’er die de regels kent, kan de organisatie dus geld besparen. We laten u duidelijk zien wat de stand van zaken is, wat u wel en juist niet moet doen.

Pascal Willems - advocaat en eigenaar van WVO Advocaten

Expertsessies

1.3 De Functionaris voor de gegevensbescherming


In deze sessie gaan we in op de taken en bevoegdheden van de Functionaris voor de gegevensbescherming.

-Wat doet de functionaris en wat is zijn meerwaarde?
-Wanneer is de instelling van een functionaris eigenlijk verplicht?

Wilko Andelbeek - stafjurist en privacyfunctionaris bij de politie eenheid Zeeland-West -Brabant.

Expertsessies

1.4 Privacy bij het wervingsproces

Voordat een werknemer in dienst treedt is er de pre-arbeidsrelatie-fase. De fase waarin een advertentie wordt geplaatst, online wordt gezocht naar de beste kandidaat of een recruitmentbureau wordt ingeschakeld.
Brieven en sollicitaties worden verzameld en verwerkt. In sommige selectieprocedures vindt er nog een assessment plaats of een aanstellingskeuring. Bovendien vinden soms checks van referenties plaats of wordt gevraagd om een VOG.

Hoe voorkom je privacyschendingen in deze fases? Hoe ga je met de verkregen persoonsgegevens om? Wat mag je wel en niet van een sollicitant vragen? Waar hoeft een sollicitant niet op te antwoorden en waarop wel?

mr. drs. Stefan Jansen - advocaat Arbeidsrecht en Medezeggenschapsrecht bij De Voort Advocaten Mediators

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.